Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie zaprasza na szkolenie teoretyczne z zakresu ochrony zwierząt podczas uboju zwierząt na użytek własny.  

 Przedmiotem szkolenia będzie dodatkowo ubój zwierząt gospodarskich z konieczności. 

 

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, uboju zwierząt poza rzeźnią w celu pozyskania mięsa na użytek własny może dokonać osoba posiadająca odpowiedni poziom kwalifikacji, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 1099/2009, których potwierdzeniem jest zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii.

Celem szkolenia jest omówienie i przybliżenie postępowania ze zwierzętami w trakcie uboju w gospodarstwie w myśl obowiązujących przepisów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Po odbyciu szkolenia, na wniosek uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające zdobytą wiedzę, wydanie zaświadczenia wiąże się z opłatą skarbową wynoszącą 17 zł, którą należy uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy Opatów na poniższy numer konta:

 27 1240 1372 1111 0010 7254 7033

 

 

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniu 13.02.2020 (czwartek) o godzinie 10:00

 

 

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa pod numerem tel. 15 868 40 92 w. 118

Szukaj